Geboorteplaatsen voorouders

24 januari 2009

Let op: deze pagina gebruikt Java-script, dus misschien krijgt u een waarschuwing van uw browser.

Deze pagina laat zien waar de voorouders zijn geboren. Als u klikt op de button van een generatie toont het Google plaatje alle verschillende geboorteplaatsen van die generatie.

Mijn vader is geboren in Waarde. Alle voorouders uit de 6 generaties voor hem zijn geboren op Noord- of Zuid-Beveland. Mijn moeder is geboren in Meliskerke op Walcheren. Alle haar voorouders zijn geboren op Walcheren, op een persoon uit Rijnsaterwoude (1766) na.

De kaart laat goed zien dat de voorouders uit een relatief klein gebied komen. Voor onze generatie die auto rijdt en vliegt, soms studeert in de Randstad en daar blijft hangen, is dat moeilijk voor te stellen. Indertijd bestond al die luxe niet, er moest gewoon gewerkt worden op het land. Fietsen werden pas gemeengoed in de twintiger jaren, auto's in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Bovendien is Zeeland natuurlijk heel lang een gebied geweest met eilanden, de Sloedam die Walcheren met Zuid-Beveland verbindt is in 1872 tot stand gekomen. En nog steeds is Walcheren georienteerd op Middelburg, en Zuid-Beveland op Goes.

Om de kaart weer leeg te maken gebruikt u de refresh button van de browser, of F5.

Nog verder terug in de tijd waren Walcheren en Beveland vergelijkbare eilanden zoals goed te zien is op de kaart van de provincie Zeeland door Willem Jansz. Blaeu (1634), uit de ‘Atlas Maior’ van Joan Blaeu (1662).

Een detail van alleen Walcheren en de Bevelanden. Het water tussen de beide eilanden is inmiddels grotendeels ingepolderd, een van de polders is bekend als de 'Oude Kamer', de waarschijnlijke oorsprong van mijn naam.

Veel informatie over de invloed van watersnoodrampen en de Schelde op de Zeeuwse eilanden is te vinden op de site Scheldeschorren. Daar wordt omschreven hoe de afdamming van de Kreekrak in 1867 tussen Zuid Beveland en Brabant en de aanleg van de Sloedam in 1871 leidde tot de kaart met de inpolderingen zoals we die nu kennen. Het fragment hiernaast is overgenomen van die site.