Vogelfoto's

Last update 15 May 2021

Dit deel van de site bevat een deel van mijn verzameling vogelfoto's. Op dit moment heb ik foto's van 961 soorten. De site wordt min of meer automatisch aangemaakt op basis van mijn per soort gesorteerde verzameling. Het is allemaal in nog aanbouw, niet alle links werken, foto's staan er soms dubbel op, vrijwel geen enkele foto heeft een onderschrift.

Vogelsoorten worden ingedeeld in orden, families, geslachten en soorten. Die indeling was vroeger gebaseerd op het uiterlijk, maar wordt nu steeds meer gebaseerd op DNA onderzoek. Mede daarom verandert de classificatie, en ook in indeling in orden en families over tijd. Deze site is geordend met behulp van de IOC World Bird List, Version 3.5.

English

Last update 15 May 2021

The same information is also available using English names, click Birds.

Foto index vogelorden

Last update 15 May 2021

Hieronder een overzicht van alle vogelorden, met links naar de bijbehorende overzicht pagina's.

Struisvogel
Struisvogels
Nandoe
Nandoes
Bruine Chachalaca
Hoendervogels
Witwangfluiteend
Eendvogels
Parelduiker
Duikers
Galßpagospingu´n
Pingu´ns
Noordse Stormvogel
Buissnaveligen
Dodaars
Futen
Caribische Flamingo
Flamingo's
Roodsnavelkeerkringvogel
Keerkringvogels
Indische Nimmerzat
Ooievaarachtigen
Zwarte Ibis
Roeipotigen
Jan-van-gent
Fregatvogels, genten, aalscholvers en slangehalsvogels
Havikarend
Roofvogels en gieren, exclusief valken
Torenvalk
Valken en carrara's
Kleine Trap
Trappen
Waterhoen
Kraanvogelachtigen
Kluut
Steltloperachtigen
Zwartbuikzandhoen
Zandhoenders
Geoorde Treurduif
Duiven
Halsbandparkiet
Papegaaiachtigen
Kleine Ani
Koekoeksvogels
Holenuil
Uilen
Grijze Reuzennachtzwaluw
Nachtzwaluwen
Zwaluwstaartkolibrie
Gierzwaluwen en Kolibries
Quetzal
Trogons
Indische Scharrelaar
Scharrelaarvogels
Hop
Hoppen, Boomhoppen en Neushoornvogels
Zebradwergspecht
Spechtvogels
Rosse Muggeneter
Zangvogels

Alle vogelorden

Last update 15 May 2021

Hieronder een overzicht van alle vogelorden, met links naar de bijbehorende foto's.