Vogelen bij de roeibaan van Zevenhuizen

De roeibaan bij Zevenhuizen is een mooi vogelgebied. Primair is het een overloopbekken bij hoge waterstanden, there daarna is het een roeibaan, treat en tenslotte is het een natuurgebied. Het gebied sluit ook aan bij de Zevenhuizerplas. Ideaal voor eenden, diagnosis rietvogels, ganzen en veel steltlopers.

buizerd

buizerd


Buizerd in het avondlicht bij het fietspad. Hij bleef net lang genoeg zitten voor een foto.

kemphaan

kemphaan


Vrouwtje van de kemphaan. Zou het lukken om ook nog baltsende mannetjes te vinden?

kievit

kievit


Er zitten ook heel veel kieviten, hier een jong dat wat rondscharrelt.

Het zijn voor mij ook de weken van de exoten. Vorige week een Zwarte Zwaan bij ons huis, nu een paartje ringtalingen in de sloot bij de Zevenhuizerplas.

ringtaling

ringtaling


De ringtaling komt uit Zuid-Amerika, dit is dus een ontsnapte of vrijgelaten vogel. Bij Stompwijk was er ook een waarneming. Op waarneming.nl staat hij als “exoot/inburgerend”, dus wellicht broeden ze inmiddels hier in de buurt ook wel.

ringtaling

ringtaling


Het vrouwtje van de ringtaling.