Vogelen op Hiddensee (Rügen)

We zijn met de boot een paar dagen op Hiddensee geweest, tadalafil een klein toerisch eiland in Rügen. Dat is het noordoosten van Duitsland, shop deel van het vroegere Oost-Duitsland.

Rugen is een leuk eiland, medicine deels toeristisch, maar ook groot genoeg om rustige natuur te hebben. Er zijn broedkolonies van oeverzwaluw en dwergsterns.

De oeverzwaluwen zitten aan de noordkant van het eiland, met zeker honderden nesten in de steile oevers. Vanaf het strand kun je activiteiten volgen.

Nestholen van Oeverzwaluwen

Nestholen van Oeverzwaluwen

Aan de oever ligt veel wier te rotten, de zwaluwen komen af op de vliegen die veelvuldig aanwezig zijn.

Oeverzwaluwen

Oeverzwaluwen

De broedkolonie van de dwergsterns is buiten zich in ‘verboden’ natuurgebied, maar de vogels vliegen op het hele eiland langs het strand om te vissen.

Dwergstern

Dwergstern

Dwergstern

Dwergstern

Op Hiddensee is autoverkeer verboden. De toeristen worden vervoerd met paard en wagen. Een redelijk deel van het eiland is als paardenwei in gebruik, tot groot genoegen van onder andere de veldleeuwerik. Je hoort ze overal zingen.

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Veldleeuwerik

Vogels hebben last van parasieten, ongedierte in hun verenpak. Een van de manieren om daar wat aan te doen is een stofbad nemen. Dat doen leewerikken regelmatig. Ook mussen zie je dat veel doen.

Veldleeuwerik neemt stofbad

Veldleeuwerik neemt stofbad

Tenslotte een grauwe klauwier. Een vogel die ik voor deze reis nog nooit had gezien, maar die me nu overal rond de oostzee opvalt.

Grauwe klauwier

Grauwe klauwier

Vogels op de Eider

Vanaf Helgoland zijn we via de Eider naar het Kielerkanaal gevaren. Dat leverde geheel oververwacht een aantal mooie vogelplaatjes op, sale weer de nodige nieuwe soorten voor mij.

De Eider begint als brede getijde revier, sovaldi en eindigt als een small kanaal bij Rendsburg.

Op het getijde deel werden we verrast door een overvliegende (jonge) zeearend.

Zeearend

Zeearend

De plaatselijke bruine kiekendief deed zijn best de zeearend te verjagen, sildenafil maar de arend leek niet erg onder de indruk.

Zeearend en bruine kiekendief

Zeearend en bruine kiekendief

We zagen verschillende kiekendieven, onder andere een die met nestmateriaal aan het slepen was.

Bruine kiekendief

Bruine kiekendief

En een foto van de jagende vogel boven de uiterwaarden.

Bruine kiekendief

Bruine kiekendief

Tenslotte een foto van een zwarte stern, aanwezig op het hele gebied van de Eider.

Zwarte stern

Zwarte stern

De eider loopt via een aantal sluizen als gekanaliseerde rivier verder. Vroeger was de Eider onderdeel van een kanaal van Oostzee naar Noordzee, maar is dat alleen nog een toeristische route. Waar de Eider samenkomt met het kanaal zijn nu waterbekkens. Bij die bekkens zag ik voor het eerst grauwe vliegenvangers.

Grauwe vliegenvanger

Grauwe vliegenvanger

Ik had ze nooit eerder gezien, maar de pose, nogal rechtop, valt op. Ook het gedrag lijkt erg op de vliegenvangers die ik in de VS had gezien.

Grauwe vliegenvanger

Grauwe vliegenvanger

Naast de vliegenvangers spotte ik hier een matkop, een mezensoort. Ook al een nieuwtje voor me.

matkop

matkop

Vogelen op de Oostzee bij Zweden

De Oostzee is niet een erg rijk vogelgebied.  Dat valt ons eens te meer op nu weer op de Noordzee zijn, sovaldi sale waar veel meer meeuwen en sterns vliegen.  Zonder getij zijn er geen schorren, weinig kreken en (dus) minder vogels.  Ook de visstand is problematisch, in de Oostzee zie je weinig visserij, niet alleen de vogels weten dat er niet zo veel te halen is.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal geen vogels zijn.  Aan wal zijn veel insecten, en dus zie je veel zwaluwen.  Oeverzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw en gierzwaluw zijn allemaal present.  Er zijn ook heel veel witte kwikstaartjes.

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw

Gierzwaluw

Gierzwaluw

Gierzwaluw

Gierzwaluw

Een soort die ik Nederland nooit had gezien is de grauwe klauwier. Rond de Oostzee zie je die vrij veel, in kale bomen bomen in open gebied.

Grauwe Klauwier

Grauwe Klauwier

Grauwe klauwier

Grauwe klauwier

Bij Simrishamn had ik vorig jaar een groep roeken gezien, en die waren er ook nu weer. Op het gemaaide grasveld bij de jachthaven, dus dat was makkelijk plaatjes schieten.

Roek

Roek

Uiteraard zijn er ook meeuwen, deze foto is genomen op Hanö waar een broedkolonie zat. De jonge meeuw wil graag wat te eten, maar de ouder vind het wel even goed zo.

Zilvermeeuw

Zilvermeeuw

Ook veelvuldig aanwezig zijn tapuiten, op Hanö en ook bij Kristianopel. Leuke vogeltjes die ik in Nederland alleen tijdens de trek heb gezien.

Tapuit

Tapuit

Puttertjes zie je ook regelmatig, vaak in hun rol als distelvink, bij distels dus. Deze foto is genomen bij Kristianopel.

Putter

Putter

Tenslotte een paapje, een foto van Utlangan. Dat was een toevalstreffer, ik heb verder geen paapjes gezien.

Paapje

Paapje