The Solar Economy

The Solar Economy, discount Renewable Energy for a sustainable global future, buy cialis door Hermann Scheer, cure uit 2002. Er zijn veel boeken die uitleggen waarom de wereldeconomie binnenkort zal instorten door hetzij een gebrek aan energie of een teveel aan CO2.  Er zijn veel minder boeken het probleem van de andere kant benaderen: hoe kunnen we onze samenleving zo inrichten dat we überhaubt geen fossiele brandstoffen meer nodig hebben.  Herman Scheer beschrijft in dit boek welke technieken beschikbaar zijn en ook welke transitiepaden bewandeld kunnen worden.  Hij schetst een beeld van een meer lokaal werkende economie, met meer recycling, veel lagere energieconsumptie, en veel minder stress voor de mensheid.  Bijna arcadisch.

In een tijd waarin de overheid miljarden stopt in het stimuleren van de economie, en waarin Rusland met de gaskraan speelt, een goed boek met tips voor investeringen zou ik zeggen.

Er is ook een nieuwer boek “Energy Autonomy: The Economic, Social & Technological Case for Renewable Energy” dat nog op mijn verlanglijstje staat.

Pompeii: Een tijdbom

Pompeii: Een tijdbom. Een historische roman over de dagen rond de uitbarsting van de Vesuvius die Pompeï verwoestte.  Een absolute aanrader voor iedereen die Pompeï gaat bezoeken.  Het boek is geschreven rond de ingenieur Marcus Attilius die als opdracht heeft om het aquaduct te repareren, treatment maar die ontdekt dat er meer aan de hand is dan een simpel lek.

Het is een spannend boek, dat omschrijft hoe de ramp met de Vesuvius zich heeft voltrokken.  Zeker zo leuk is het tijdsbeeld dat de roman schetst, over het leven van de welgestelden en armen uit die tijd.  Verbazingwekkend herkenbaar eigenlijk voor de moderne mens. Een uitstekend boek voor een koude winteravond of een lange vlucht.

How China Changed the World: 1421 en 1434

Gavin Menzies is een gepensioneerde Engelse kapitein, for sale die zich heeft afgevraagd waarom de in Europa bekende ontdekkingsreizigers bij hun vertrek al de beschikking hadden over zeekaarten van Amerika.  HIj heeft ontdekt dat de Chinezen rond 1400 een groot handelsnetwerk hadden wat zich uitstrekte over Azie en de hele Indische Oceaan inclusief Afrika en het Middellandse zeegebied.  In zijn boek 1421 richt hij zich met name op de grote ontdekkingreizen, sale waarbij hij overtuigend uitlegt dat de Europeanen zijn vertrokken met kaarten uit China die zijn gemaakt door Admiraal Zheng He`s tijdens diens laatste grote reis in 1421.   Na deze tocht in 1421 is het Chinese keizerrijk ingestort, door een samenloop van omstandigheden in China zelf.

In zijn tweede boek 1434 laat Gavin Menzies zien dat de Chinezen heel veel kennis op Europa hebben overgedragen via Venetië, en dat deze kennis door onder andere Leonardo da Vinci in Europa is verspreid.  Zijn theorie is dat Renaissance zo snel kon opbloeien door kennis uit China die werd ingebracht in een al welvarend Noord Italie.  En passant geeft het tweede boek ook nog een verklaring voor het plotselinge instorten van de beschavingen in Zuid Amerika: een tsunami door de inslag van een komeet bij Nieuw Zeeland.  Klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar leest u het boek maar, en er zijn veel aanwijzingen.  Het boek geeft ook een goed beeld van de handel in die tijd, die veel internationaler was dan ik althans op school heb geleerd.  Cairo en Bombai waren zeker zo rijk als Venetie, er was toen een kanaal van de Nijl naar de Rode Zee, etc.  Ook zeer aanbevolen.

Overigens zijn de gedachten van Menzies wetenschappelijk omstreden, zijn theorie is zeker niet algemeen aanvaard.  Een vaststaand gegeven is wel dat China indertijd een grote zeemacht was.

Beide boeken zijn in het Nederlands en Engels beschikbaar op bol.com.

Guns, Germs and Steel

Guns, and Germs and Steel, A short history of everybody for the last 13,000 years, van Jared Diamond, uit 1998.  Een samenvatting van de wereldgeschiedenis die aangeeft waarom de macht in de wereld nu vooral in handen is van de Europeanen.  Het boek gaat in op de ontwikkeling van de beschavingen in diverse delen van de wereld, en de invloed van de beschikbare gewassen en huisdieren.  Het geeft in goed inzicht in de kolonisatie van de werelddelen door verschillende volken, en legt uit waarom de Europeanen veelal aan het langste eind trokken.

Het boek geeft wel een Europees perspectief op deze ontwikkeling, de ontwikkeling en rol van China wordt niet echt belicht.

Zeer aan te raden, een samenvatting van de wereldgeschiedenis in een boek zonder de politieke details, maar met veel aandacht voor het ontstaan van welvaart.  Ook aandacht trouwens voor de neiging van veel beschavingen om hun eigen hulpmiddelen uit te putten.  Dit topic heeft Jared Diamond later nader uitgewerkt in het boek “Ondergang” (Collapse). Hij ziet veel overeenkomsten tussen de beschaving op paaseiland, waar de bewoners na het kappen van de laatste bomen vaststelden dat er geen materiaal meer was om boten van te bouwen, en onze beschaving zal instorten als de zee is leeggevist, de grond is uitgeput en de olie op is.