Ruim 10 jaar geleden ben ik begonnen met een website met de vogelfoto’s die ik had gemaakt. Van de toen 300 verschillende soorten ben ik nu over de 1000 soorten. Ik had 2016 ook libellen en vlinders toegevoegd, en in 2014 kan ik alle soorten toevoegen. Uiteraard zijn er sites die veel meer foto’s hebben, dit is gewoon voor mijn vermaak.

De site wordt min of meer automatisch aangemaakt op basis van mijn per soort gesorteerde verzameling. De informatie over vogels, libellen en vlinders staat in ouderwetse tabellen. Voor andere levensvorming komt de informatie uit publieke data bases die door universiteiten en onderzoeksinstuten beschikbaar maken. In Nederland is waarneming.nl het voorbeeld van zo’n database. Mijn website is nog aanbouw, niet alle links werken, maar ik vermaak me wel.

Met deze link kunt kun je naar de foto site.