Hoe oud werden de voorouders?

25 januari 2009

Een ieder die onderzoek doet naar zijn voorgeslacht zal kunnen vaststellen dat mensen nu veel ouder worden dan vroeger. Voor mijn voorouders geldt in elk geval dat de kindersterfte heel hoog was. Relatief veel kinderen die de eerste week niet halen, of die voor hun 18e jaar overlijden.

Anderzijds zijn er ook veel mensen die heel oud worden, 18 van de 120 voorouders waar de gegevens van bekend zijn uit de eerste 7 generaties zijn ouder geworden dan 80 jaar.

Het opvallendste is nog wel dat mijn voorouders van mijn moeders kant, die op Walcheren woonden, bijna 10 jaar ouder werden dan de voorouders van mijn vaders kant, die op de Bevelanden woonden. Ik weet niet hoe dat komt, en de aantallen mensen waarop mijn waarnemingen gebaseerd zijn natuurlijk klein, maar het verschil is te groot om op toeval te berusten.

Ik vermoed dat het verschil te maken heeft met het feit dat de familie van mijn vaders kant arbeiders waren, en van mijn moeders kant kleine zelfstandige boeren. Om een voorbeeld te geven: als de tarwe was geoogst gingen de kinderen de resterende aren rapen om nog wat extra voedsel te hebben. Op de boerderij van mijn moeder werd die tarwe gebruikt voor de kippen. De arbeiders brachten de aren naar de molenaar, en ze konden het dan gemalen weer ophalen voor eigen gebruik. Een boerderij, ook een kleine, was zelfvoorzienend, terwijl de arbeiders maar aan werk en eten moesten zien te komen.

Leeftijden die mijn voorouders hebben bereikt.
Generatie Bevelanden Walcheren
Generatie 3 (geboren ca. 1910) 64 77
Generatie 4 (geboren ca. 1875) 70 79
Generatie 5 (geboren ca 1845) 68 76
Generatie 6 (geboren ca 1815) 55 68
Generatie 7 (geboren ca. 1780) 59 70

Voor alle duidelijkheid: dit is natuurlijk niet de gemiddelde leeftijd op Walcheren of op de Bevelanden, het is de gemiddelde leeftijd die mijn voorouders hebben bereikt. In dit gemiddelde worden alle kinderen die overlijden voor ze zelf kinderen krijgen niet meegenomen. Met name in de 5e generatie en daarvoor zijn heel veel kinderen niet oud geworden. Van mijn betovergrootvader Huibrecht Houtekamer (generatie 5) heb ik 11 kinderen gevonden, en daarvan zijn er 4 overleden voor ze 10 jaar oud waren. Betovergrootvader Samuel Wisse had 9 kinderen, van hem zijn er 3 overleden voor ze 10 jaar oud waren.